Kvalitet vazduha kritičan u oblasti Zapadnog Balkana

Alarmantna zagađenost vazduha širom Zapadnog Balkana skraćuje život stanovništvu, navodi program za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija.

0
215

Stanovništvo svih većih gradova na Zapadnom Balkanu suočava se sa alarmantno zagađenim vazduhom, a smatra se da je uzrok toga zavisnost čitave oblasti od uglja za proizvodnju električne energije. Izveštaj o zagađenosti pripremio je program za životnu sredinu UN (UNEP) u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i institucijama za upravljanje kvalitetom vazduha u Albaniji, Bosni, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Podaci su prikupljani za minimum 274 dana godišnje, a objavljeni su povodom obeležavanja Svetskog dana životne sredine.

– ”Stanovništvo u toj oblasti izloženo je nekim od najviših koncentracija vazdušnog zagađenja u Evropi, do pet puta višeg od normi određenih na nacionalnom nivou i u EU,” navodi se u izveštaju.

Kao vodeći uzrok zagađenosti vazduha u čitavom regionu ističe se nedostatak savremenih izvora obnovljive energije.

Petnaest aktivnih eleketrana na ugalj, od kojih su neke zastarele, u pet zapadnobalkanskih zemalja ispuštaju znatne količine sumpor dioksida, azotnog oksida, prašine ili sitnih čestitca u vazduh, piše u izveštaju.

-“Zagađenje vazduha u gradovima Zapadnog Balkana izaziva između 15 odsto i 19 odsto ukupnog broja smrtnih slučajeva i smanjuje životni vek za između 1,1 i 1,3 godine”.

Problem predstavljaju i decentralizovani sistemi grejanja, koje koristi 88% od 7,3 miliona zgrada u tom regionu, a koji neefikasno koriste energiju. U izveštaju se navodi da je u 18 posmatranih gradova stanje vazduha bilo uzrok prevremenih smrti.

Prekoračenje granice za izloženost česticama čađi ili drugih materija, prisutno je između 120 i 180 dana godišnje, a to je mnogo više prema nacionalnim i EU standardima, gde se ovaj broj ograničava na 35 dana.

Kada je reč o Srbiji, glavni izvori zagađenja vazduha su industrijski procesi, proizvodnja električne i toplotne energije i drumski saobraćaj. Svega nekoliko gradova u Srbiji usvojilo je plan za poboljšanje kvaliteta vazduha i lokalni akcioni plan za zaštitu životne sredine (npr. Kragujevac, Užice, Beograd).

https://www.elementizdravlja.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/therapy-air-ion/

IZVORnationalgeographic.rs
Prethodni tekstKućna prašina: Šta sve krije i koliko je štetna
Sledeći tekstKako preživeti letnje vrućine?
Dr Milan Popović rođen je u Loznici 1977. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Vuk Karadžić“. U toku školovanja u Gimnaziji, 4 godine aktivno pohađao kurseve elektronike u Istraživačkoj stanici Petnica, gde je realizovao svoje naučne projekte na polju elektronike i medicinske elektronike. Nakon završene gimnazije “Vuk Karadžić” u Loznici, 1996. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 6 godina polaže državni ispit i stiče zvanje doktora opšte medicine. Poseduje validnu dozvolu i licencu za rad Lekarske komore Srbije i Beograda. 2017. godine upisuje specijalizaciju psihijatrije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Redovne specijalističke studije psihijatrije su u toku. 2018. godine započinje specijalizaciju iz oblasti REKBT psihoterapije u okviru „Srpskog centra za RE&CBT“. Poseduje Primary sertifikat REKBT savetnika i psihoterapeuta Srpskog centra za RE&CBT, Instituta Albert Ellis (Njujork) i Instituta za kognitivni menadžment (Frankfurt). Svoje znanje iz oblasti medicine, Dr Milan Popović izgradio je na početku karijere radeći u Hitnoj pomoći Beograda u trajanju od oko 2 godine. Nakon stečenog zvanja doktora opšte medicine, dr Popović radio je na kliničkim ispitivanjima lekova, u farmaceutskim predstavništvima kao lekar i stručni saradnik, a po potrebi i zahtevu radnog mesta i kao grafički i web dizajner, administrator i urednik web sajtova i IT specijalista. Radio je i na poziciji lekara u brojnim domovima zdravlja (Loznica, Mali Zvornik, Beograd - DZ Palilula). Sticanje znanja i radnog iskustva nastavlja u četiri doma za stare na teritoriji Beograda na poziciji lekara opšte medicine, IT specijaliste i menadžera. Uporedo sa studijama medicine, specijalizacijom psihijatrije i REKBT-a i redovnim poslovima, Dr Milan Popović usavršava se i bavi avijacijom, elektronikom, fizikom, hemijom, grafičkim i web dizajnom, filmskom montažom, programiranjem i IT sektorom, marketingom i digitalnim marketingom, kao i borilačkim veštinama (karate i Nindjucu), meditacijom i jogom, gde ostvaruje zavidne rezultate. U toku 2019. godine započinje karijeru u Zepter International na poziciji Medical Manager gde u koordinaciji sa medicinskim, IT, marketing, prodajnim i edukativnim sektorom radi na unapređenju rada Zepter Medical Ordinacije i unapređenju prodaje proizvoda Kompanije Zepter International. Govori srpski, engleski i ruski jezik.