Uloga vitamina D kod obolelih od multiple skleroze

0
130

Etiologija multiple skleroze i dalje je uglavnom nepoznata, ali brojni dokazi ukazuju na to da postoji interakcija između genetskih faktora i faktora spoljašnje sredine koji utiču na povećanje rizika za nastanak multiple skleroze. Faktori spoljašnje sredine za koje se smatra da učestvuju u patogenezi multiple skleroze uključuju Epstein-Barr virusnu infekciju, deficijenciju vitamina D i B12, kao i pušenje cigareta.

Iako tačna etiologija multiple skleroze još nije determinisana, mnogi patofiziološki, eksperimentalni, epidemiološki, imunološki i biološki dokazi ukazuju na značaj uloge hipovitaminoze D kao jednog od najvažnijih spoljašnjih faktora u etiologiji multiple skleroze.

Prevalencija multiple skleroze je veoma visoka u područjima sa niskim unosom D vitamina, a imunološke studije ukazuju na to da vitamin D ima modulirajući potencijal u odnosu na imuni sistem i značajnu ulogu u regulaciji homeostaze T limfocita.

Osim dobro poznate osnovne uloge D vitamina u metabolizmu kostiju i homeostazi kalcijuma, vitamin D pokazuje i imunomodulatornu, anti-inflamatornu i potencijalnu neuroprotektivnu funkciju, što ukazuje na povoljno terapijsko dejstvo vitamina D u autoimunim bolestima kao što je multipla skleroza. Posebnu pažnju privlače savremena istraživanja koja pokazuju da lečenje deficijencije vitamina D može umanjiti invaliditet uzrokovan multiplom sklerozom.

Prevencija bolesti i unapređenje zdravstvenog stanja obolelih od multiple skleroze mogući su kroz otkrivanje deficijencije vitamina D, njenu korekciju i adekvatnu upotrebu suplemenata, što značajno može uticati na poboljšanje kvaliteta života i zdravstvenog statusa osoba obolelih od multiple skleroze.

Sledeći tekstKako muzika utiče na psihu ljudi
Dr Milan Popović rođen je u Loznici 1977. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Vuk Karadžić“. U toku školovanja u Gimnaziji, 4 godine aktivno pohađao kurseve elektronike u Istraživačkoj stanici Petnica, gde je realizovao svoje naučne projekte na polju elektronike i medicinske elektronike. Nakon završene gimnazije “Vuk Karadžić” u Loznici, 1996. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 6 godina polaže državni ispit i stiče zvanje doktora opšte medicine. Poseduje validnu dozvolu i licencu za rad Lekarske komore Srbije i Beograda. 2017. godine upisuje specijalizaciju psihijatrije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Redovne specijalističke studije psihijatrije su u toku. 2018. godine započinje specijalizaciju iz oblasti REKBT psihoterapije u okviru „Srpskog centra za RE&CBT“. Poseduje Primary sertifikat REKBT savetnika i psihoterapeuta Srpskog centra za RE&CBT, Instituta Albert Ellis (Njujork) i Instituta za kognitivni menadžment (Frankfurt). Svoje znanje iz oblasti medicine, Dr Milan Popović izgradio je na početku karijere radeći u Hitnoj pomoći Beograda u trajanju od oko 2 godine. Nakon stečenog zvanja doktora opšte medicine, dr Popović radio je na kliničkim ispitivanjima lekova, u farmaceutskim predstavništvima kao lekar i stručni saradnik, a po potrebi i zahtevu radnog mesta i kao grafički i web dizajner, administrator i urednik web sajtova i IT specijalista. Radio je i na poziciji lekara u brojnim domovima zdravlja (Loznica, Mali Zvornik, Beograd - DZ Palilula). Sticanje znanja i radnog iskustva nastavlja u četiri doma za stare na teritoriji Beograda na poziciji lekara opšte medicine, IT specijaliste i menadžera. Uporedo sa studijama medicine, specijalizacijom psihijatrije i REKBT-a i redovnim poslovima, Dr Milan Popović usavršava se i bavi avijacijom, elektronikom, fizikom, hemijom, grafičkim i web dizajnom, filmskom montažom, programiranjem i IT sektorom, marketingom i digitalnim marketingom, kao i borilačkim veštinama (karate i Nindjucu), meditacijom i jogom, gde ostvaruje zavidne rezultate. U toku 2019. godine započinje karijeru u Zepter International na poziciji Medical Manager gde u koordinaciji sa medicinskim, IT, marketing, prodajnim i edukativnim sektorom radi na unapređenju rada Zepter Medical Ordinacije i unapređenju prodaje proizvoda Kompanije Zepter International. Govori srpski, engleski i ruski jezik.